S.V.A.T.

Co je SVAT?

Seminář vědy a techniky. Jedná se o korespondenční seminář organizovaný studenty Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze určený pro studenty středních škol. Zapojit se může každý, kdo má rád zajímavé úlohy z matematiky, fyziky, chemie a informatiky. Nikde není dané, že každý musí být dobrý ve všem, dáme příležitost nadšencům do každého oboru.

Jaké úlohy se zde objeví?

Během školního roku budou uveřejněny čtyři série úloh. Každá z nich bude obsahovat několik příkladů různých typů, od logických hříček a jednoduchých fyzikálních problémů přes experimentální, naučné, až po větší tématické celky s vlastním studijním textem. Dané typy se budou lišit bodovým hodnocením, stylem řešení i použitím rozličných dovedností. Úlohy budou netypické a možná trochu obtížnější než běžné středoškolské příklady, ale každý nápad na řešení, i když třeba nedokončený, se počítá!

Proč řešit?

Seminář je určen každému, kdo by se rád dozvěděl něco navíc oproti běžné látce probírané na střední škole. Ale hlavně se seznámíš s některými typy úloh, počítačovými programy a tématickými okruhy, které tě třeba potkají na vysoké. Proti budoucím spolužákům tak budeš mít v prváku náskok! Navíc se na společných akcích seznámíš se spoustou lidí, kteří mají podobné zájmy, a taky s vysokoškolskými studenty a učiteli.

Jak řešit?

Všechny nápady na řešení úloh v aktuální sérii sepiš do počítače či na papír a pošli nám je! My ti zpátky pošleme opravené příklady, vzorové řešení a úlohy z následující série. Podrobnější informace jsou uvedeny v pravidlech.

Co za to?

Pro nejlepší řešitele budou připraveny zajímavé ceny! Vedle věcných cen bude pro prvních sedm řešitelů rezervováno místo na jaderňáckém táboře TCN se zaplacenou polovinou tábora a pro několik dalších zaplatíme pobyt a stravu na Týdnu vědy. Hlavně ale získáte vědomosti, které se vám budou později hodit.