Studijní materiály

Na tomto místě se budou shromažďovat studijní texty s příslušnými přílohami, které se objevily v zadání některé série, o kterých si myslíme, že se vám budou v budoucnu hodit. Typickým příkladem jsou texty tutoriálu nebo doplňkové materiály, jejichž potřeba vyvstala z ohlasů řešitelů.

Prezentace vlastních prací