Pravidla

Korespondenčního semináře SVAT se může zúčastnit jakýkoli student střední či základní školy, který je schopen komunikovat česky, slovensky, případně anglicky. SVAT je soutěž pro jednotlivce, tedy není dovoleno řešení od nikoho opisovat ani přijímat cizí pomoc.

Jak psát odesílat řešení?

Nejdříve je třeba si zadání náležitě přečíst a zkusit mu porozumět. Může se stát, že se vám nebude zdát úplné či přesné (může to být schválně nebo omylem). V tom případě na začátek řešení napište, jak jste zadání pochopili vy. Pokud by byly pochybnosti větší, napište nám a vyjasníme si to.

Do řešení nepatří jen napsat výsledek. Nutno je přiložit i postup, jak jste na své řešení přišli, nebo jak jste daný experiment prováděli. V případě neúplného úspěchu je dobré stručně poznamenat např. co výsledkem určitě není (a proč) nebo na čem váš postup zkolaboval. I to jsou cenné závěry. Vše je třeba náležitě komentovat – ani příliš stručně, ani příliš košatě.

Řešení se dají odevzdávat dvěma způsoby. Jsou to tyto tři:

  1. Poštou – svá řešení napište na čisté A4 papíry, každý příklad zvlášť, vložte do obálky a pošlete nám na adresu:

Seminář vědy a techniky, FJFI ČVUT,
Břehová 7,
115 19, Praha 1

  1. Elektronicky – svá řešení napište do počítače (Word, TeX,..) ve formátu pdf (příp. Doc, docx, tex, txt) a pošlete nám na email:

svat@fjfi.cvut.cz

  1. Pseudoelektronicky – svá řešení napište dle bodu 1, oskenujte a zašlete jako v bodě
  2. Osobně – svá řešení napište dle bodu 1 nebo 2 a přijděte nám je dát osobně na Jaderku.

Pokud nám posíláš úlohy poprvé, pošli nám také informace o sobě, tj. Tvé jméno, email (máš-li), předpokládaný rok skládání maturity, tvoji adresu a školu, na kterou chodíš.

Deadliny

Každá série má svůj deadline, do kterého svá řešení můžete zasílat. Prosíme, snažte se zaslat pouze jednu verzi, takovou, o které jste již přesvědčeni, že bude konečná. Řešení zaslaná dříve nezískají žádný bodový bonus. Pokud ale nestihnete deadline, stále svá řešení můžete do týdne poslat, ovšem může se stát, že budete bodově penalizování, a to odpočet jedné sedminy z celkového počtu bodů za sérii za každý pozdní den. Tedy při odeslání týden po deadlinu nemusíte dostat ani bod. Toto pravidlo bude aplikováno, pokud nedodržování deadlinu přesáhne jistou únosnou mez.

Bodování a hodnocení

Přijatá řešení mi zkontrolujeme a řádově za dva až tři týdny od předchozího deadlinu vám opravená řešení spolu s autorským řešením a zadáním další série pošleme zpět. Součástí bude i průběžné pořadí, abyste měli přehled i o ostatních řešitelích.

Chceme zvýhodnit mladé či začínající řešitele, proto bude bodový výsledek z každé série upraven dle vašeho ročníku a počtu již řešených sérií.

Za celý rok můžete získat 200 bodů; jsou čtyři série po 40 bodech a zbylých 40 bodů lze získat za celoroční projekt, o kterém jistě brzy uslyšíte. Z výsledného pořadí pak vyhlásíme nejlepší řešitele a odměníme je.

Soustředění a srazy

Velký sraz plánujeme na víkend 19.-21. června, na kterém vedle připraveného programu proběhne zmiňované vyhlášení. Bližší podrobnosti včetně kolika lidí by se tato akce týkala (řekněme řádově 30) se dozvíme (vy i my) v průběhu roku.

První rok své letní soustředění neplánujeme. Ovšem někteří z nás se s některými z vás můžou potkat na letním táboře TCN, kam mají nejlepší řešitelé rezervovaná místa (ostatní místa tábora jsou otevřena všem). Více na tcn.fjfi.cvut.cz.

Potkat se můžeme v průběhu roku na dalších akcích Jaderky jako na dnech otevřených dveří nebo Týdnu vědy, kterému těsně předchází právě náš víkendový sraz. Více o těchto akcích na jaderka.cz.