Výsledky

Výsledky 1. série

Jméno r. s. b1 b2 b3 b4 bT vážená suma
Vojtěch Laitl 1 4 3 4,5 12 5,5 28,04
Jiří Růžička 4 3 2,5 11 7,5 21,00
Marie Freibergová 3 0 5 9 15,07
Jiří Jičínský 3 3 5 2,0 7,29
Vysvětlivky
r. – ročník řešitele (ekvivalent střední školy či čtyřletého gymnázia, 0 znamená jakýkoliv nižší ročník),
s. – počet řešených sérií,
s_i – body za jednotlivé série
b_i – body za jednotlivé úlohy (pomlčka znamená neřešil),
vážená suma – součet bodů za jednotlivé úlohy zvýhodňující mladší a méně zkušené řešitele.